Olšanka spol. s r.o.
Košické Oľšany 305
044 42 p. Rozhanovce
tel.: (055) 695 02 91
fax: (055) 695 05 25
e-mail:
 

Vedenie spoločnostitel. kontakte-mail
Vendelín Novysedlák – konateľ spoločnosti055/7296690  
 
Ekonomický úsek
Ing. Jana Cardová – ekonóm spoločnosti055/7296691
Ing. Lenka Lovašiová – personálny a mzdový referent055/6950291
Ing. Eva Šenková – účtovník skladového hospodárstva  055/6950291
 
Úsek rastlinnej a živočíšnej výroby
Ing. Andrej Ďurkovič - agronóm0903 622 023
Gabriel Lovaši – referent pôdneho fondu0903 691 159
Jozef Véber – skladník, zootechnik0910 871 214