Olšanka spol. s r.o.
Košické Oľšany 305
044 42 p. Rozhanovce
tel.: (055) 695 02 91
fax: (055) 695 05 25
e-mail:
 

Vedenie spoločnostitel. kontakte-mail
Vendelín Novysedlák055/6950291  
 
Ekonomický úsek
Ing. Jana Cardová – ekonóm spoločnosti055/6950291
Ing. Lenka Lovašiová – personálny a mzdový referent055/6950291
Ing. Eva Šenková – referent pôdneho fondu  0911 503 343