Spoločnosť Olšanka spol. s r.o. vznikla v roku 1996, ale aktívne začala svoju činnosť dňom 1.4.1998.
Olšanka spol. s r.o. hospodári v kukuričnej výrobnej oblasti nachádzajúcej sa vo východnej časti košickej kotliny.
    V súčasnosti spoločnosť obhospodaruje 2.285 ha poľnohospodárskej pôdy, nachádzajúcej sa v katastrálnom území 10 obcí, v troch okresoch: Košice-okolie, Košice III a Košice IV.
Spoločnosť je typickým subjektom poľnohospodárskej prvovýroby. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je rastlinná a živočíšna výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych produktov.


 

Rastlinná výroba
    Výrobná stratégia spoločnosti v oblasti rastlinnej výroby je zameraná na produkovanie vysokokvalitných poľných plodín a na produkovanie vysokokvalitných osív sladovníckeho jačmeňa a pšenice potravinárskej.
    Z poľných plodín pestuje najmä: pšenicu ozimnú, jačmeň jarný a repku ozimnú. Doplnkovo sú pestované tritikale, sója a kukurica.


 

Živočíšna výroba
    V živočíšnej výrobe sa spoločnosť venuje chovu HD bez trhovej produkcie mlieka a chovu oviec mliekovej a mäsovej úžitkovosti.
    Chov oviec je zameraný na produkciu jahňacieho mäsa, ovčieho hrudkového syra a ovčej vlny.